W najnowszej odsłonie „Skądinąd” gościmy prof. Andrzeja Ledera, filozofa, psychiatrę, pracownika naukowego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, autora m.in. książek „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit”, „Prześniona rewolucja” i „Rysa na tafli”. 

A rozmawiamy o normalności.

O tym, co to znaczy, że coś jest normalne albo nienormalne, zdrowe albo chore, zaburzone albo niezaburzone.

Rozmawiamy także:

- o psychiatrii, psychoanalizie i antypsychiatrii
- o racjonalności i nieracjonalności
- o potężnym wpływie filozofów na rzeczywistość społeczną
- o zmieniających się definicjach choroby psychicznej
- o relacjach pomiędzy polityką, ekonomią a psychiatrią
- o wpływie firm ubezpieczeniowych i firm farmaceutycznych na nasze rozumienie choroby i zdrowia
- o cierpieniu psychicznym
- o biologicznym i psychologicznym rozumieniu ludzkiego doświadczenia
- o tym, czy „depresja jest jak grypa”
- o sporach wokół orientacji seksualnej
- o kulturze narcyzmu i jej związku z epidemią depresji

A także o wielu innych sprawach.

Owocnego słuchania!

Share | Download(Loading)