W najnowszej odsłonie „Skądinąd” gości prof. Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

A rozmawiamy o sankcjach nałożonych na Rosję.

Rozmawiamy także o tym, czy sankcje są pozorne czy faktycznie dotkliwe. O tym, dlaczego Niemcy sprzeciwiają się ich zaostrzeniu. O tym, czy gospodarka rosyjska się załamie. I czy Putin spodziewał się aż tak daleko idących konsekwencji swoich działań. O wpływie sankcji na rynki światowe i europejskie. 

Oraz o wielu innych sprawach.

Owocnego słuchania! 

Share | Download(Loading)